Hart

Hartafwijkingen bij honden

De  laatste jaren komen hartafwijkingen bij honden en katten steeds meer voor. Dat komt enerzijds doordat honden en katten steeds ouder worden en anderzijds doordat de  kennis en de diagnostiek om afwijkingen vast te stellen sterk is verbeterd. Daarnaast  neemt het voorkomen van hartafwijkingen ook toe door de toegenomen populariteit  van bepaalde rassen, bijvoorbeeld de King Charles Cavalier.

Na het bezoek aan de dierenarts en de juiste diagnose wordt regelmatig een medicijn voorgeschreven op basis van de werkzame stof benazeprilhydrochloride. Dit preparaat is onder verschillende merknamen op de markt verkrijgbaar en wordt  geleverd in verschillende sterktes. Uw dierenarts kan indien u als diereigenaar dat wenst een recept voorschrijven, zodat u online deze medicijnen kan bestellen.