Advantix 400/2000 hond 25-40 kg 6 pipetten

Advantix spot-on voor honden is een anti vlooienmiddel en bevat de werkzame stoffen imidacloprid en permethrin. Door de combinatie van deze werkzame stoffen is Advantix niet alleen geschikt voor de bestrijding van vlooien, teken en bijtende luizen, maar heeft het ook een afwerende werking tegen zandvliegen, muggen en stalvliegen.  Door de afwerende werking krijgen de genoemde parasieten geen kans om uw hond te bijten, waardoor het risico op overdracht van ziektes als Leishmania, Ehrlichia, Babesia, hartwormziekte (Dirofilaria) en ziekte van Lyme sterk wordt verminderd.

Advantix doodt vlooien binnen 24 uur en beschermt uw hond gedurende 4 weken tegen nieuwe vlooien. Advantix is zeer geschikt om honden met een vlooienallergie te behandelen.  Advantix beschermt 4 weken tegen teken (3 weken tegen Dermacentor reticulatus), 2-3 weken tegen zandvliegen, 2-4 weken tegen muggen en 4 weken tegen stalvliegen.

De inhoud van de pipet dient aangebracht te worden tussen de schouderbladen. Spreid de vacht, zodat u de inhoud van de pipet direct op de huid aanbrengt. De Advantix zal zich vervolgens via de talglaag van de huid over de rest van het lichaam verdelen.  Bij honden zwaarder dan 10 kg wordt geadviseerd om de inhoud van de pipet over 4 plekken over de rug te verdelen (vanaf de schouderbladen tot aan de staartbasis). Advantix is beschikbaar in een verpakking van 4 of 6 pipetten.

Dosering

Lichaamsgewicht van de hond
Optimale dosering
Hond 1,5-4 kg Advantix 40/200 hond 1,5-4 kg 0,4 ml
Hond 4-10 kg Advantix 100/500 hond 4-10 kg 1,0 ml
Hond 10-25 kg Advantix 250/1250 hond 10-25 kg 2,5 ml
Hond 25-40 kg Advantix 400/2000 hond 25-40 kg 4,0 ml
Hond >40 kg Advantix 600/3000 hond >40 kg 6,0 ml
€ 48,07

Logo register internethandel diergeneesmiddelen

Advantix spot-on voor honden is een anti vlooienmiddel en bevat de werkzame stoffen imidacloprid en permethrin. Door de combinatie van deze werkzame stoffen is Advantix niet alleen geschikt voor de bestrijding van vlooien, teken en bijtende luizen, maar heeft het ook een afwerende werking tegen zandvliegen, muggen en stalvliegen.  Door de afwerende werking krijgen de genoemde parasieten geen kans om uw hond te bijten, waardoor het risico op overdracht van ziektes als Leishmania, Ehrlichia, Babesia, hartwormziekte (Dirofilaria) en ziekte van Lyme sterk wordt verminderd.

Advantix doodt vlooien binnen 24 uur en beschermt uw hond gedurende 4 weken tegen nieuwe vlooien. Advantix is zeer geschikt om honden met een vlooienallergie te behandelen.  Advantix beschermt 4 weken tegen teken (3 weken tegen Dermacentor reticulatus), 2-3 weken tegen zandvliegen, 2-4 weken tegen muggen en 4 weken tegen stalvliegen.

De inhoud van de pipet dient aangebracht te worden tussen de schouderbladen. Spreid de vacht, zodat u de inhoud van de pipet direct op de huid aanbrengt. De Advantix zal zich vervolgens via de talglaag van de huid over de rest van het lichaam verdelen.  Bij honden zwaarder dan 10 kg wordt geadviseerd om de inhoud van de pipet over 4 plekken over de rug te verdelen (vanaf de schouderbladen tot aan de staartbasis). Advantix is beschikbaar in een verpakking van 4 of 6 pipetten.

Dosering

Lichaamsgewicht van de hond
Optimale dosering
Hond 1,5-4 kg Advantix 40/200 hond 1,5-4 kg 0,4 ml
Hond 4-10 kg Advantix 100/500 hond 4-10 kg 1,0 ml
Hond 10-25 kg Advantix 250/1250 hond 10-25 kg 2,5 ml
Hond 25-40 kg Advantix 400/2000 hond 25-40 kg 4,0 ml
Hond >40 kg Advantix 600/3000 hond >40 kg 6,0 ml

BIJSLUITER
spot-on solution voor honden

1.    NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Bayer B.V.
Animal Health Division
Energieweg 1
NL-3641 RT Mijdrecht

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324, D-24106 Kiel
Duitsland

2.    BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Advantix® 40/200 spot-on solution voor honden
Advantix® 100/500 spot-on solution voor honden
Advantix® 250/1250 spot-on solution voor honden
Advantix®  400/2000 spot-on solution voor honden

3.    GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Per ml:

Werkzame bestanddelen:
Imidacloprid:   100 mg
Permethrine:    500 mg

Hulpstoffen:
Butylhydroxytolueen (E321): 1,0 mg

Elke pipet bevat:

 

Pipet

Imidacloprid

Permethrine

E321

Advantix®  40/200 spot-on solution voor honden

0,4 ml

40 mg

200 mg

0,4 mg

Advantix®  100/500 spot-on solution voor honden

1,0 ml

100 mg

500 mg

1,0 mg

Advantix®  250/1250 spot-on solution voor honden

2,5 ml

250 mg

1250 mg

2,5 mg

Advantix® 400/2000 spot-on solution voor honden

4,0 ml

400 mg

2000 mg

4,0 mg

Voor honden > 40 kg dient de geschikte combinatie van pipetten gebruikt te worden.

4.    INDICATIES

Voor de behandelingen de preventie van een vlooieninfestatie (C. canis, C. felis) en voor de behandeling van bijtende luizen (Trichodectes canis) bij honden.

Op de hond aanwezige vlooien worden gedood binnen één dag na de behandeling. Een éénmalige behandeling voorkomt verdere vlooieninfestatie gedurende vier weken. Het diergeneesmiddel kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen vlooienallergiedermatitis (VAD).

Het diergeneesmiddel heeft een persisterende acaricide en afwerende doeltreffendheid tegen infestaties door teken (R. sanguineus en I. ricinus gedurende vier weken en D. reticulatus gedurende drie weken).

Het kan gebeuren dat teken die al op de hond zaten binnen twee dagen na behandeling niet gedood worden en vastgehecht en zichtbaar blijven. Daarom wordt aanbevolen om teken, die al op de hond zitten op het ogenblik van de behandeling, te verwijderen om hen zo te beletten zich vast te hechten en een bloedmaaltijd te nemen.

Eén behandeling biedt een afwerende (anti-voedende) werking tegen zandvliegen (P. papatasi gedurende twee weken en P. perniciosus gedurende drie weken), tegen muggen (A. aegypti gedurende twee weken en C. pipiens gedurende vier weken) en tegen stalvliegen (S. calcitrans) gedurende vier weken.

Zandvliegen

P. perniciosus

3 weken

 

P. papatasi

2 weken

Muggen

A. aegypti

2 weken

 

C. pipiens

4 weken

Stalvliegen

S. calcitrans

4 weken

5.    CONTRA-INDICATIE(S)

In afwezigheid van beschikbare gegevens dient het diergeneesmiddel niet te worden gebruikt bij pups van minder dan 7 weken of 1,5 kg lichaamsgewicht. Naargelang het lichaamsgewicht van de hond dient het corresponderende Advantix®  product gebruikt te worden, zie doseringsschema.
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of één van de hulpstoffen. Niet gebruiken bij katten.

6.    BIJWERKINGEN

In zeer zeldzame gevallen kunnen bij de hond reacties optreden zoals voorbijgaande huid- overgevoeligheid (toename van lokale jeuk, krabben, wrijven, haarverlies en roodheid op de toedieningsplaats) of lusteloosheid, die doorgaans vanzelf verdwijnen.

In zeer zeldzame gevallen kunnen honden gedragsveranderingen (agitatie, rusteloosheid, gejank of gerol), gastro-intestinale symptomen (braken, diarree, hypersalivatie, verminderde eetlust) en neurologische verschijnselen vertonen, zoals onregelmatige bewegingen en spiertrillingen bij honden die gevoelig zijn voor het bestanddeel permethrine. Deze verschijnselen zijn over het algemeen van voorbijgaande aard en verdwijnen doorgaans vanzelf.

Vergiftiging door ongewilde orale opname door honden is onwaarschijnlijk, maar zou in zeer zeldzame gevallen kunnen voorkomen. In dit geval kunnen neurologische verschijnselen zoals trillen en lusteloosheid optreden. De behandeling dient symptomatisch te zijn. Er is geen specifiek tegengif bekend. Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7.    DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
 
Hond.

8.    DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

De aanbevolen minimale dosis is:
10 mg/kg lichaamsgewicht (LG) imidacloprid en 50 mg/kg lichaamsgewicht (LG) permethrine.

Doseringsschema:

Honden (kg LG)

Merknaam

Volume (ml)

Imidacloprid (mg/kg LG)

Permethrine (mg/kg LG)

tot 4 kg

Advantix®  40/200 spot-on solution voor honden

0,4 ml

minimaal 10

minimaal 50

van 4 tot 10 kg

Advantix®  100/500 spot-on solution voor honden

1,0 ml

10 - 25

50 - 125

van 10 tot  25 kg

Advantix®  250/1250 spot-on solution voor honden

2,5 ml

10 - 25

50 - 125

van 25 tot 40 kg

Advantix®  400/2000 spot-on solution voor honden

4,0 ml

10 - 16

50 - 80

Voor honden > 40 kg dient de geschikte combinatie van pipetten gebruikt te worden.

Om herinfestatie door het opduiken van nieuwe vlooien te verminderen wordt aanbevolen om alle honden in het huishouden te behandelen. Andere dieren die in hetzelfde huishouden leven, zouden ook met een geschikt diergeneesmiddel behandeld moeten worden.
Om verder te helpen bij het verminderen van de belasting vanuit de omgeving wordt het bijkomend gebruik van een geschikte omgevingsbehandeling tegen volwassen vlooien en hun ontwikkelingsstadia aanbevolen.

Het diergeneesmiddel blijft doeltreffend als het dier nat wordt. Echter, langdurige intensieve blootstelling aan water dient vermeden te worden. In gevallen van frequente blootstelling aan water zou de persisterende doeltreffendheid verminderd kunnen worden. In die gevallen niet vaker herbehandelen dan eenmaal per week. Als de hond een wasbeurtbeurt nodig heeft, zou dit beter voor de behandeling met het diergeneesmiddel plaatsvinden of tenminste twee weken na toediening, om de doeltreffendheid van het diergeneesmiddel optimaal te houden.

Bij infestatie met bijtende luizen, wordt controle door de dierenarts 30 dagen na de behandeling aanbevolen, omdat bij sommige dieren een tweede behandeling nodig kan zijn.

Wijze van toediening

Neem een pipet uit de verpakking. Houd de pipet rechtop, draai en verwijder het dopje. Het dopje er omgekeerd weer opsteken, draaien om het zegel te verbreken en het dopje opnieuw verwijderen.Voor honden tot 10 kg lichaamsgewicht:
Terwijl de hond stilstaat de haren tussen de schouderbladen uit elkaar drukken totdat de huid zichtbaar wordt. Plaats de open zijde van de pipet op de huid en knijp de pipet enkele malen stevig samen om de inhoud direct op de huid te ledigen.


 
Voor honden van meer dan 10 kg lichaamsgewicht:
Terwijl de hond stilstaat de gehele inhoud van de Advantix® pipet gelijkmatig op vier plaatsen op de rug van schouder tot staartbasis aanbrengen. Op elke plek de haren uit elkaar drukken totdat de huid zichtbaar wordt. Plaats de open zijde van de pipet op de huid en knijp zachtjes om een gedeelte van de inhoud direct op de huid te druppelen.


 
9.    AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
Uitsluitend aanbrengen op onbeschadigde huid.
Breng niet teveel op één enkele plaats aan; anders kan een deel van de oplossing van de zijde van de hond aflopen.

10.    WACHTTERMIJN

Niet van toepassing.

11.    SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren. Niet invriezen.
Na het openen van het aluminium zakje: op een droge plaats bij een temperatuur niet boven 30°C bewaren.
Gebruiken binnen 24 maanden na opening van het aluminium zakje of vóór EXP, het kortste van de twee.

Niet gebruiken na de vervaldatum vermeld na EXP op de pipet, het aluminium zakje of de doos.

12.    SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Men dient erop toe te zien dat de inhoud van de pipet niet in contact komt met de ogen of muil van de te behandelen honden.

Men dient erop toe te zien dat het diergeneesmiddel correct wordt toegediend, zoals beschreven onder

Wijze van toediening:

In het bijzonder dient orale opname door het likken aan de toedieningsplaats door behandelde honden of door dieren die in<

Dier Hond
Receptplichtig Nederland Nee
Receptplichtig Duitsland Ja
Receptplichtig Frankrijk Nee
Receptplichtig Spanje Nee
Overige informatie n.v.t.
Klantenreviews

Ratings & Reviews

Schrijf de eerste review over dit product

Handig om mee te bestellen
 1. Overig
  Tekentang 1 stuk
  € 2,50
  Waardering:
  100%
 2. Overig
  Processierups gel 75 ml
  € 8,26
 3. Tick Twister by O'TOM
  O’Tom tekenhaak 3 stuks
  € 3,81
 4. Bogaclean
  Bogaclean Flea Control Kam
  € 4,44