Pexion hond 100 mg 100 tabletten

Pexion zijn tabletten die gebruikt worden bij honden om de frequentie van gegeneraliseerde aanvallen als gevolg van ideopathische epilepsie te reduceren. De verpakking bevat 100 tabletten met een dosering van 100 mg.
€ 57,70

Verkoop van dit diergeneesmiddel is via internethandel niet toegestaan.

Pexion zijn tabletten die gebruikt worden bij honden om de frequentie van gegeneraliseerde aanvallen als gevolg van ideopathische epilepsie te reduceren. De verpakking bevat 100 tabletten met een dosering van 100 mg.

Indicaties

Voor het verminderen van de frequentie van gegeneraliseerde aanvallen veroorzaakt door idiopathische epilepsie bij honden voor gebruik na zorgvuldige evaluatie van alternatieve behandelingsopties.

Contra-indicaties

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen.
Niet gebruiken bij honden met een ernstig verminderde leverfunctie, ernstige nier- of ernstige cardiovasculaire aandoeningen.

Bijwerkingen

In preklinische en klinische studies zijn de volgende milde en over het algemeen voorbijgaande bijwerkingen waargenomen (in volgorde van afnemende frequentie): zelden werd polyfagie (meer eetlust) gemeld aan het begin van de behandeling, daarnaast hyperactiviteit (veel actiever dan normaal), polyurie (meer urineproductie), polydypsie (meer drinken), slaperigheid, speekselen, braken, ataxie (gestoorde coördinatie), apathie (lusteloosheid), diarree, zichtbaar derde ooglid, verminderd zicht en gevoeligheid voor geluid.

Een milde verhoging van de plasma creatinine- en cholesterolspiegels is waargenomen bij honden die behandeld werden met imepitoïne; deze overschreed de normale referentiewaarden echter niet en ging ook niet gepaard met klinisch significante waarnemingen of gebeurtenissen.

De frequentie van bijwerkingen is gedefinieerd aan de hand van de volgende indeling:
- zeer vaak (meer dan 1 op de 10 dieren vertonen bijwerking(en) gedurende de duur van één behandeling)
- vaak (1 tot 10 van de 100 dieren)
- soms (1 tot 10 van de 1.000 dieren)
- zelden (1 tot 10 van de 10.000 dieren)
- zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 dieren, inclusief geïsoleerde rapporten)

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Toediening/Dosering

Elke tablet kan worden gehalveerd om de dosis aan te passen aan het lichaamsgewicht van de hond.

Orale toediening met een doseringsbereik van 10 mg tot 30 mg imepitoïne per kg lichaamsgewicht tweemaal daags, met een interval van ongeveer 12 uur. Om de dosis aan te passen aan het lichaamsgewicht van de hond kan elke tablet worden gehalveerd. Elke overgebleven halve tablet dient voor de volgende dosering te worden gebruikt.

De benodigde dosering wisselt per hond en zal afhangen van de aard en ernst van de aandoening.
De aanbevolen aanvangsdosering imepitoïne is 10 mg per kg lichaamsgewicht tweemaal daags.

Stel de behandeling in aan de hand van het lichaamsgewicht in kg en de doseringstabel. Indien de aanvallen niet voldoende verminderd zijn na minimaal 1 week behandeling bij de huidige dosering, dan dient de behandelend dierenarts de hond opnieuw te beoordelen. Ervan uitgaand dat het diergeneesmiddel goed wordt verdragen door de hond, kan de dosering worden verhoogd met stappen van 50 tot100% tot een maximale dosering van 30 mg per kg tweemaal daags toegediend.

De biologische beschikbaarheid is groter bij toediening aan nuchtere honden. Het tijdstip van toediening van de tabletten ten opzichte van de voedingen dient zoveel mogelijk gelijk te worden gehouden.

Aantal tabletten (tweemaal daags te geven) voor instelling van de behandeling:

Lichaamsgewicht (kg)

Aantal tabletten

100 mg tablet

400 mg tablet

2,0–5,0

½

 

5,1–10,0

1

 

10,1–15,0

1 ½

 

15,1–20,0

 

½

20,1–40,0

 

1

40,1–60,0

 

1 ½

Meer dan 60

 

2

Dier Hond
Receptplichtig Nederland Ja
Receptplichtig Duitsland Ja
Receptplichtig Frankrijk Ja
Receptplichtig Spanje n.v.t.
Overige informatie n.v.t.

Ratings & Reviews

Schrijf de eerste review over dit product

Handig om mee te bestellen
 1. Overig
  Tekentang 1 stuk
  € 2,50
  Waardering:
  100%
 2. Overig
  Processierups gel 75 ml
  € 8,26
 3. Tick Twister by O'TOM
  O’Tom tekenhaak 3 stuks
  € 3,81
 4. Bogaclean
  Bogaclean Flea Control Kam
  € 4,44