Imaverol 1 liter (URA)

Imaverol is een vloeistof die wordt gebruikt voor het wassen van honden en paarden met schimmelinfecties. Een schimmelinfectie is zowel besmettelijk voor mensen als dieren dus het is van belang om schimmelinfecties zo snel mogelijk te behandelen. Het middel mag niet gebruikt worden bij honden met een leverbeschadiging. Imaverol is verkrijgbaar in 100 ml of 1 liter.
€ 224,22

Op recept bestellen

Let op! Voordat u dit diergeneesmiddel bestelt moet u zich ervan bewust zijn dat u het originele, fysieke recept (ook als het gaat om een herhaalrecept) per post naar ons moet opsturen. Heeft u een digitaal recept ontvangen? Vraag uw dierenarts dan om het originele, digitale recept direct naar ons toe te sturen.

Selecteer het recept van uw dierenarts (bestandstype PDF, JPG of PNG)

Bekijk voorwaarden

Logo register internethandel diergeneesmiddelen

Imaverol is een vloeistof die wordt gebruikt voor het wassen van honden en paarden met schimmelinfecties. Een schimmelinfectie is zowel besmettelijk voor mensen als dieren dus het is van belang om schimmelinfecties zo snel mogelijk te behandelen. Het middel mag niet gebruikt worden bij honden met een leverbeschadiging. Imaverol is verkrijgbaar in 100 ml of 1 liter.

Aard van het middel

Antimycoticum

Benaming van het diergeneesmiddel

Imaverol 100 concentraat voor emulsie voor cutaan gebruik voor honden.

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:
Werkzaam bestanddeel: Enilconazol 100 mg

Indicatie(s)

Dermatomycosen veroorzaakt door:
Trichophyton verrucosum
Trichophyton mentagrophytes
Trichophyton equinum
Microsporum equinum
Microsporum canis
Microsporum gypseum
Pityrosporum pachydermatis.

Contra-indicatie(s)

Niet toedienen aan honden met een leverbeschadiging.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

In zeldzame gevallen werden spijsverterings- (anorexie, speekselen, braken) en zenuwstoornissen (ataxie, lethargie) gezien.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond, Paard en Ezel, Rund

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

De letsels, met tussenpozen van drie tot vier dagen, vier maal behandelen met een emulsie van 0,2% werkzame stof (1 deel oplossing verdunnen met 49 delen water).

Wachttermijn

Niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25 °C.
Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Beschermen tegen vorst.

Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na exp.
Houdbaarheid na eerste opening van de container: 3 maanden.
Emulsie: onmiddellijk te gebruiken.

Waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

 • Accidentele inname van het product door dieren kan bijwerkingen veroorzaken (zie rubriek Bijwerkingen). Er is geen antidotum beschikbaar.
 • De dieren na behandeling niet afspoelen. Het is aanbevolen om de dieren met een haardroger (koude stand) te drogen om aflikken te vermijden.
 • Voorzichtigheid is geboden wanneer het product aan verzwakte dieren wordt toegediend.
  Bij deze dieren dient het product enkel gebruikt te worden na een risico-baten analyse door de behandelende dierenarts.
 • Schudden voor gebruik.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Draag beschermende handschoenen wanneer u het product gebruikt. Wanneer het concentraat in contact komt met de ogen of de huid, onmiddellijk spoelen met overvloedig water.

Gebruik tijdens dracht of lactatie

Kan tijdens de dracht en/of lactatie worden gebruikt.

Onverenigbaarheden

Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

8 juni 2010

Overige informatie

Registratienummer: REG NL 10326

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 8 juni 2010 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Dier Hond, Paard, Ezel
Receptplichtig Nederland Ja
Receptplichtig Duitsland Ja
Receptplichtig Frankrijk Ja
Receptplichtig Spanje n.v.t.
Overige informatie n.v.t.
Klantenreviews

Ratings & Reviews

Schrijf de eerste review over dit product

Handig om mee te bestellen
 1. Overig
  Tekentang 1 stuk
  € 2,38
  Waardering:
  100%
 2. Overig
  Processierups gel 75 ml
  Special Price € 7,87 Regular Price € 9,75
 3. O'Tom
  O’Tom tekenhaak 2 stuks
  € 4,90
 4. Bogaclean
  Bogaclean Flea Control Kam
  € 4,44